نوشته‌ها

ارزیابی فنی مقالات

ارزیابی فنی مقالات

به عنوان یک محقق، هرچه کیفیت مقالاتی که به عنوان مقاله مرجع استفاده می کنید بهتر باشد، تحقیق خود را قوی تر خواهید کرد. هنگامی که از مقالاتی استفاده می کنید که بی کیفیت هستند و اعتبار علمی ندارند، در نهایت استنتاج خود را بر پایه و اساس مفاهیم اشتباه و بی‌ارزش بنا نموده اید. داوران مجله، اساتید راهنما وخوانندگان مقاله همیشه منابع مقاله شما را در نظر دارند و آنها را بررسی می‌نمایند و بنابراین می‌بایست در استفاده از آنها دقت لازم را به عمل آورید. نگارش یک مقاله علمی قابل استناد و معتبر، نیازمند شناخت عوامل کلیدی و مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره شده است.

  1. مقاله در چه مجله ای چاپ شده است؟

اولین نکته از ارزیابی کیفیت مقاله، مجله‌ای است که مقاله در آن چاپ شده است. هر مجله بر اساس ضریب تاثیر طبقه بندی می شود و اگر مجله در سطوح بالایی باشد، مطمئن باشید که مقاله یک مقاله قابل استناد و علمی است.

  1. نویسندگان مقاله

مرحله بعد آن است که به مشخصات نویسنده مقاله توجه کرد. معمولاً مشخصات نویسنده مقاله زیر عنوان مقاله درج می‌گردد. ۱- شخصی که مقاله را نوشته ۲- دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه که وابستگی خود را اعلام کرده اند. ۳- تعداد مقالات و درجه اعتبار مقالات نویسندگان ۴- نظرات دیگر پژوهشگران در خصوص نویسنده  

  1. تاریخ چاپ مقاله

مسلما هرچه مقاله جدیدتر باشد نوآوری و بار علمی آن به مراتب بیشتر از مقالات قدیمی است. با این حال اگر تحقیق کمی قدیمی باشد، بهتر است بررسی نمایید و ببیند که آیا پژوهشگر پژوهش خود را دنبال کرده است یا خیر؟ شاید نویسنده این تحقیق را ادامه داده و نتایج مفیدتری منتشر کرده باشد.

 تعداد ارجاعات به مقاله (سایتیشن)

یکی از روشهای ساده تر آن است که به میزان ارجاع دهی یک مقاله رجوع کنید و ببینید آن مقاله تا چه حد مورد استناد مقالات مختلف در سالهای متمادی قرار گرفته است. یقیناً باید توجه داشته باشید که مقاله‌ای که جدیداً چاپ شده است میزان استناد دهی کمی دارد و باید ملاک های دیگر را برای ارزیابی آن انتخاب نمایید.

پیش از سابمیت، چگونه می توان مقاله را ارزیابی کرد؟

در حقیقت توضیحات فوق برای مقالاتی است که چاپ شده است و توسط ناشران مختلف بصورت آنلاین در آمده اند. اما دغدغه اصلی دانشجویان و پژوهشگران این است که پیش از سابمیت و چاپ مقاله، چگونه می توان مقاله را ارزیابی کرد و سطح علمی آن را سنجید؟